+84 28 5431 8840

Bollinger Rose

Giống nho

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

 

Kết hợp đồ ăn

thịt nguội, patê, cơm Risotto