+84 28 5431 8840

Gato Negro, 9 Lives Sauvignon Blanc

Rượu có màu vàng chanh với hương vị cam chanh mạnh mẽ.